Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zagórz  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Zagórz

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Zagórz.

Mapa Geoportal Zagórz
Mapa z granicą gminy Zagórz

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy Zagórzul. 3 Maja 2Zagórz, 38-540

Tel: 13 4622062

Fax: 13 4622062

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UMIGZAGORZ

E-mail: urzad@zagorz.pl

Powiat: sanocki

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Zagórz: 1817073

Witryna: www.zagorz.pl

Władze lokalne: Burmistrz Ernest Nowakurzad@zagorz.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Zagórza

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Zagórz to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Zagórz na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Zagórza, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Zagórza, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Zagórza

Gmina Zagórz w liczbach

Powierzchnia gminy Zagórz*

160 km2

608 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Zagórz*

13 072 mieszkańców

634 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Zagórz*

82 mieszkańców na km2

945 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zagórz

Geoportal Zagórz prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Zagórz, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Zagórz.

Dostęp do danych Geoportalu Zagórz

Jak powstał Geoportal gminy Zagórz?

Geoportal Zagórz powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Zagórz, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Zagórz.

Geoportal Zagórz umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Zagórz oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Zagórz, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Zagórz

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zagórz?

Informacje na Geoportalu Zagórz

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zagórz?

Korzyści z Geoportalu Zagórz

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zagórz?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zagórz.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Zagórz łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zagórzu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zagórza zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Zagórz, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zagórz oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Zagórz. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zagórza możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zagórza. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Zagórz. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zagórz.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zagórzu.

  Geoportal gminy Zagórz posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Zagórz. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zagórzu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Zagórz przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zagórzu.

  W Geoportalu Zagórz przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Zagórz. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zagórzu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Zagórz zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Zagórz, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Zagórz oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Zagórz.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Zagórz. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Zagórz są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Zagórz podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Zagórz.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zagórzu. W Geoportalu gminy Zagórz udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zagórzu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Zagórz.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Zagórz. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Zagórz.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Zagórz, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Zagórz. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Zagórz.

 • Zabytki w gminie Zagórz

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Zagórz. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Zagórz oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Zagórz.

 • Informacje o wyborach w gminie Zagórz

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Zagórz. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Zagórz i wiele istotnych informacji.

Geoportal Zagórz dla mieszkańców

Geoportal Zagórz jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zagórz. Na mapie Zagórza sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Zagórz mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zagórz. Korzystając z map Geoportalu gminy Zagórz w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Zagórz są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Zagórz dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zagórz dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu